nl
X

Er zijn nog geen producten in uw winkelwagen geplaatst.

Categorieën

Voordelige autostoelhoezen, ook voor bedrijfswagens inclusief accessoires!

0

Er zijn nog geen producten in uw winkelwagen geplaatst.

Identiteit
Autostoelhoezen Online, gevestigd aan de Minnellistraat 28, 1325 TA Almere, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.autostoelhoezen-online.nl
Minnellistraat 28
1325 TA Almere
036-3001513
K.v.K. Almere: 32132753 (Autostoelhoezen Online is een handelsnaam van
C.O.B.B)

H.R Hoost is de Functionaris Gegevensbescherming van Autostoelhoezen Online
Hij is te bereiken via info@autostoelhoezen-online.nl
 
Soorten en doeleinden

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Autostoelhoezen Online verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
Met welk doelen en op basis van welke grondslagen Autostoelhoezen online uw persoonsgegevens verwerkt:
 
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Het afhandelen van uw order en betaling
 • Registreren van klanten
 • Autostoelhoezen online analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Autostoelhoezen verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
   
Geautomatiseerde besluitvorming
Autostoelhoezen online neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Autostoelhoezen online tussen zit. Autostoelhoezen Online gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

CCV shop: Het platform waar de website op draait
Postnl: Voor de verzending van goederen met Postnl via onze dropshipper Bila Business services.
Sisow : Voor de IDEAL betalingen
Paypal: Voor de Paypal betalingen
 
Bewaartermijn

(Categorie) persoonsgegevens  > 1 jaar > Garantie periode
Personalia en adres                    > 1 jaar > Garantie periode  
Ordergegevens                              7 jaar t.b.v fiscale wetgeving
 
Gegevens derden

Autostoelhoezen Online verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Autostoelhoezen Online blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Deze bedrijven zijn:
 • CCV shop (Gegevens die je invult tijdens het plaatsen van een order of het versturen van een bericht worden verwerkt door CCV Shop. CCV Shop zorgt voor een beveiligingsniveau dat past bij de te verwerken gegevens en neemt adequate maatregelen om gegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo wordt bijvoorbeeld standaard gebruik gemaakt van een beveiligde SSL-verbinding).
 • Google search console (Google Webmaster Tools)
 • Google analytics
 • Bila Business Services (Dropshipper)
 • Boekhoudpakket E-boekhouden
 • Sisow (afhandeling betalingen zijnde geen paypal)
 • Paypal
   
Gebruik van cookies

Autostoelhoezen Online gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Autostoelhoezen Online verkoopt uw gegevens niet
Autostoelhoezen Online zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling waarmee wij een verwerkersovereenkomst hebben. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming.

Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van Autostoelhoezen Online, dan kunt u contact met ons opnemen.
 
Autoriteit Persoonsgegevens

Autostoelhoezen online wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
 
Inzage en correctie

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Autostoelhoezen Online zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@autostoelhoezen-online.nl

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Autostoelhoezen online neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@autostoelhoezen-online.nl